18-Setembre, aniversari Capitulació de Cardona 1714

Avui recordem Cardona, no la seva capitulació el 18 de setembre de 1714, avui recordem Cardona. No és just que el protagonisme de Barcelona ens faci oblidar uns fets d’unes gents d’altres llocs, de tota Catalunya, que avui concentrem en el record de la valenta, heroica i orgullosa Cardona.

Esdevingué l’últim baluard invicte i irreductible de la Catalunya continental. Des d’aquella plaça forta l’exèrcit exterior del Marquès de Poal, de Moragues, d’Ermengol Amill i de tants i tants defensors de les llibertats, hostilitzava i combatia les tropes castellanes mentre aquestes saquejaven el territori, assassinaven els seus defensors i habitants, i enrunaven vil·les senceres. Una tasca de terror i extermini duta a terme de manera conscient i implacable, seguint les ordres del borbò Felip.

Cardona, anys abans, també resistí un setge, el 1711. Tant o més dur que el de Barcelona. Els oficials borbònics no entenien perquè els defensors ultrapassaven totes les expectatives en la defensa de la plaça. No entenien l’obstinació, entrega i sacrifici en la defensa. Ho analitzaven en clau exclusivament d’estratègia militar. No entenien que estàvem defensant la nostra terra i la nostra llibertat, no entenien que no negociàvem, que només ens valia la victòria. No ho entenien i per això varen perdre aquella batalla de 1711. No entenien tampoc que la població civil aixequés sometents i cossos de voluntaris per lluitar contra l’enemic borbònic. No ho entenien ni ho entenen encara.

La població catalana sempre ha estat compromesa en la defensa de la Pàtria. No endebades eren les gents més avesades en la utilització d’armes i en el combat de tota aquella vella Europa, disposant els particulars d’armament propi de darrera generació, el sabien utilitzar i l’utilitzaven. La terra era envaïda i a tots i cada un corresponia la seva defensa. No ho entenen encara, no entenen la nostra obstinació i compromís actual, no entenen que els catalans ens sabem Catalunya, no és una entelèquia ni un concepte, tots i cada un de nosaltres la formen i tots i cada un de nosaltres la defensem, avui sense armes, amb les nostres voluntats, amb el nostre compromís i amb la força de la democràcia.

Per això recordem avui Cardona, que la força i el compromís que es va demostrar llavors ens serveixi d’inspiració per resistir i mantenir el compromís davant els esdeveniments que s’acosten, reclamem al nostre Parlament que faci la Devolució de les Constitucions de Catalunya a la Nació, que li retornin la sobirania a la Nació Catalana i junts bastirem de nou l’Estat Català.

====================================

LA CAPITULACIÓ DE CARDONA
Catalunya durant la Guerra de Successió. Vol. II : La guerra dels catalans
(1713- 1714), aavv, Ara Llibres, Barcelona, 2006

El 31 de gener de 1714, el governador Desvalls adreçava una carta als consellers de Barcelona per reclamar reforços i queviures sota la indicació «que d’atrassar-se aquest socorro uns instants perdrà aquesta plaça irremisiblement perquè falta absolutament un tot, principalment medis per causa que de la sal no se’n treu el subsidi que d’antes de tenir tan a prop lo enemic de tal forma de que ni per al socors de la curta guarnició que tinc, que no arriba a 300 homes, basta dit producte». En el cas contrari, «lo enemich lograrà enterament la esclavitut de nostra nació molt en breu».

Urgien diners, atès que la sal no es venia. Amb data del 8 de maig, el governador Desvalls escrivia de nou sobre el «crescut dispendi té en la paga de la gent y tropas se troban en campanya anyadintse a esta llastimosa estació lo no traurerse de las salinas medis alguns». La captura de cinc home de Berga i la seva mort a la forca de Cardona per haver-se apropiat de 8 muls carregats de sal en els plans de Navès, entre el 19 i el 23 de novembre de 1713, ens dóna una idea de la importància donada pel governador a la venda de la sal i les seves rendes. La crítica situació havia obligat, fins i tot, a l’endeutament personal dels germans Desvalls, que el 18 de novembre de 1713, havien rebutja quantitat de 1.000 lliures de la Comunitat de Preveres de Sant Miquel.

Les penúries es van perllongar fins l’11 de setembre de 1714, quan l’assalt final de Barcelona amb la pressa i rendició de la ciutat per les tropes del mariscal Berwick. A la capitulació pactada l’endemà dia 12, es contemplava trametre «orden al Comandante de Cardona para que entregue el castillo», com una de les condicions per no saquejar la ciutat. El dia 14, Antoni Desvalls es trobava encara a Sallent, indret on rebia la notícia de la rendició de Barcelona.

Assabentat, el marquès del Poal considerà inútil qualsevol esforç de resistència i com a cap de les diverses partides que operaven a l’interior de Catalunya va decidir retirar-se a Cardona, amb la guarnició del castell que comandava el seu germà Manuel. Prèviament, passà avís a les tropes dels generals Josep Moragas i Ermengol Amill de seguir-lo. El 15 de setembre, Antoni Desvalls i elsseus homes entraven a Cardona.

Un dia després, el 16, Josep Carrillo, el comte de Montemar, arribava a la vila ducal com a enviat del mariscal Berwick per a trametre a Manuel Desvalls les condicions de la capitulació de Barcelona. Dos dies després, el 18, el comte i el governador signaven els vint-i-un capítols de la rendició, amb ordre i honor, que garantia les persones, famílies i hisendes dels defensors de la plaça.

1.° Respecto de que el coronel Manuel Desvalls y de Vergós, governador que hoy asiste en la Villa de Cardona, ocupa este puesto por el Señor Emperador a quien tiene jurada su defensa se deve tratar en otra forma que la ciudad de Barcelona, mayormente cuanto antes de su entrega al ejército de las dos coronas avia dejado el bastón de general Don Antonio de Villaroel por motivo, que no expresa, y quedar después governada por sólo sus naturales, y en esta suposición se propone los capítulos siguientes.

2.° Que dicho coronel Manuel Desvalls, governador de dicha villa y castillo, su sargento mayor, capitanes, oficiales y soldados de la guarnición, capellán del castillo Fray Antonio Baga y demás de los regimientos, cirujanos, domésticos, y criados de dicho governador y oficiales con sus mujeres hijas y familia, puedan salir libremente sin que se les pueda hacer apremio alguno, ni cargo por ningún pretexto, se les pueda tocar ni reconocer cara alguna de ellas pudiéndoles beneficiar en la forma que mejor les estuviese.

Concedido.

3.° Que el governador, oficiales, soldados y demás comprendidos en el presente capítulo, deven salir con las honores militares y con sus armas bala en boca de fuego cuya munición se deberá tomar de los almacenes de la Villa y Castillo.

Negada, y se permitirá salgan los oficiales con un passaportes, armas, cavallos y equipages que tubieren.

4.° Que el governador, oficiales, mayores y menores, cabos, soldados y demás expressados en el capítulo 2.° deben ser conducidos a Cerdeña o a Italia, bien entendido desde esta plaza o castillo a Arenys o Mataró y desde allí a uno de dichos puertos dándoles las embarcaciones necessarias para ejecutar el viaje los que quisieran embarcarse.

Concedido en la forma que el Antecedente.

5.° Que el governador, oficiales, soldados y demás comprendidos en el artículo 2.°, se les de la escolta competente para su seguridad, y resguardo de sus personas bagajes, equipajes, cavallos y haveres no pudiendo ninguno ser detenido por deudas ni otro motivo.

Concedido.

6.° Que de esta plaza a Arenys o Mataró se deban dar los bagajes necessarios sin coste alguno.

Negado.

7.° Que todos los desertores que se hallaren en la guarnición, assi oficiales como soldados, deben ser perdonados, quedando de su arbitrio bolverse a sus registros o cuerpos o gozar de la presente capitulación.

Concedido.

8.° Que el teniente de Artillería, cabos artilleros, bombarderos, sus mujeres, hijos, como familia deben gozar de la misma capitulación que el governador, oficiales, soldados, capellanes y cirujanos, domésticos y criados de la guarnición, pudiendo sacar en la forma referida sus equipajes, bagajes,

cavallos y haveres.

Concedido.

9.° Se entregaran al mayordomo de la Artillería, a otro oficial o persona que destinase el señor conde de Montemar, toda la Artillería, morteros, pólvora, valas, plomo, fuegos artificiales, bombas, granadas y demás que fuese perteneciente al servicio de la artillería y morteros con los demás pertrechos de guerra que se hallaren en la villa y castillo con la mayor equidad.

Admitido.

10.º Assi mismo se entregaran al tenedor de Bastimentos, oficial o otro persona que destinare dicho señor conde de Montemar todos los víveres y pertrechos de boca, bastimentos y demás que fuese conducente al sustento de la guarnición con toda claridad, advirtiendo que haviendo el governador de su dinero propio comprado diferentes víveres para la Guarnición no se le pueda poner embarazo en la venta de ellos, con la circumstancia de que no habrá fraude alguno.

Concedido. Justificando lo comprado a su costa.

11.º Que para el abasto de la guarnición de esta villa y castillo a Arenys o Mataró, se puedan tomar de los almacenes los víveres necesarios, preveniendose de pan y de lo que hubieren menester. Negado.

12.º Respecto de hallarse en la guarnición algunos oficiales y soldados domésticos, criados, artilleros y otras personas esenciales a ella, con sus mujeres, hijos y familia en Barcelona, o otras partes, como también teniendo en ellas, o en otros parages del Principado sus haziendas casas, alajas y haveres, se les conceda el termino de 2 meses para conducirlo todo a Cerdeña o a Italia pudiendo vender sus haziendas, casas, alajas y haveres en la forma que mejor les pareciere dándoles los pasaportes necesarios para ejecutar sus viages sin que se les pueda detener por ningún pretexto, deuda u otra cosa.

Concedido y se les dará los pasaportes para volver a sus casas y gozar de sus hacien- das o para donde gusten.

13.º Que qualquier soldado, capellán, cirujano, domésticos y criados del governador y demás de la guarnición que quisieran quedarse en Cataluña sin pasar a Cerdeña o a Italia deban gozar del indulto concedido por el excelentísimo señor duque de Berwick, y obtener sus haziendas, casas o bienes y halajas sin falta alguna y ser reputados y venerados por oficiales del señor Emperador conforme sus imperiales patentes, y en fuerza de este artículo no se les pueda hazer cargo, ni opresión en sus personas, y bienes por ningún pretexto ni motivo directa ni indirectamente, aunque sean desertores.

Concedido.

14.º Que todos los oficiales y soldados fusileros voluntarios que se hallaren heridos y enfermos en el Hospital y casas de la villa y castillo, gozando de la presente capitulación y se les den los pasaportes necessarios después de curarse para irse donde quisieren, y gozar de sus haziendas y bienes, y del indulto si quieren quedarse.

Concedido.

15.° Que todos los naturales y moradores de esta villa y demás familias refugiadas como también los religiosos y eclesiásticos queden gozando sus haziendas y de las vidas y honras, y cada cual con los empleos inmunidades, beneficios y prebendas eclesiásticas que gozaban, y que puedan salirse de ella con sus muebles, alajas y bienes donde quieran, concediéndoles el término de tres meses para vender sus al ajas muebles e inmuebles y ajustar sus deudas e intereses, sin que se les pueda pedir residencia de ningún delito pasado por ningún pretexto directa ni indirectamente ni embargarles el camino que quisieran tomar dentro o fuera de Cataluña, dándoles para ejecutarlo los más seguros pasaportes.

Concedido que puedan bolver a los gozos de sus casas y haziendas y se les dará los pasaportes que pidieran.

16.° Que las iglesias y sus ministros sean comprendidos en el indulto, gozando de la inmunidad establecida con el sagrado canon de ser libres de tachas y alojamientos y otros pechos, no deviendose en manera alguna tocar nada de ellas, ni los bienes que hubiere de particulares.

Concedido.

17.º Que el coronel marques de Poal, inspector director y comandante de las fronteras de Cataluña por Sagrada Majestad Católica, con toda la gente de su cargo y sus domésticos, criados y oficiales de la Veduria y Pagaduría General, tropas, cavalleros particulares, regimientos de Fusileros y volun- tarios y demás gente de armas de esta clase que hubiere por el pays, deban gozar del mismo indulto y goze que la guarnición expressada en el capítulo 2.° sin interrupción alguna, comprehendiendo a todos los oficiales mayores como son los coroneles Don Pedro Brichfeus, Don Francisco Busquets y Michans, el primero de Infantería, los coroneles de Fusileros Don ArmengolAmill, Don Marturiano Maseguer, Don Juan Villa y Ferrer, Don Sagimon deTorres, Don Antonio Lliros y Don Jayme Molins y otros, sin excepción de personas, los cuales oficiales mayores deban gozar el indulto concedido por el duque de Berwick, si quieren quedarse y de sus casas, bienes y haciendas o los pasaportes necesarios desde luego para tomar su marcha donde mejor les estuviere, advirtiendo también que los voluntarios de a caballo que quisieren quedarse pueden vender sus armas y cavallos, como también los demás oficiales y soldados expresados en este artículo.

Concedido sin excepción de personas, con la condición de que a los que se hallaren fuera de Cardona se les señalará termino preciso para que se presenten y gozen del indulto.

18.° Que el general de batalla Don Joseph Moragues, su mujer, hijos y familia, con su destacamento, sea igualmente comprendido en el Indulto y goze de la guarnición como se refiere en el capítulo antecedente sin interrupción ni excepción de persona.

Concedido en la forma que se previno en el capítulo antecedente.

19.° Que las guarniciones de los castillos de Sarroca y de Castellbell, y de las baronías de Bagá gozen de la misma capitulación que la guarnición y como queda expressado en el capítulo 17.

Concedido quedando a cargo del Governador de Cardona mandándoles se sujeten al general que se les señalará dentro del termino señalado.

20.° Que de ninguna manera deba a nadie pedirse cuentas por cualquier cosa que se haya tomado del pays, assi de comunes como de particulares, para el sustento de las tropas.

Concedido.

21.° Que se debe dar libertad a todos los oficiales y soldados que se hubieran hecho prissioneros de la guarnición de la villa y castillo, y desde luego se hará lo mismo con los que se hallan prissioneros en esta plaza de las tropas de las dos Coronas y del Estado, advirtiendo que dichos oficiales y soldados de la guarnición que querrán seguir, puedan ejecutarlo, subministrándoles los passaportes necesarios, y en caso de quedarse deban assi mismo gozar del indulto, de sus casas, bienes y haziendas.

Concedido.

22.° Que todos los demás prisioneros que se hubieren hecho en la provincia deban gozar de su libertad y el indulto de sus casas y bienes.

Concedido.

23.° Que en esta capitulación deberá observarse generalmente y sin interpretación alguna ni que a la salida ni por el camino ni al tiempo de embarcarse se les pueda hacer vejación alguna para la mayor correspondencia».

Tres dies desprès, entorn el 21, s’expediren els salconduits pels defensors del castell. Com ara el cas d’Antoni Desvalls, que en el seu obtenia del comte de Montemar «absoluto yndulto, abolición y oblido de quales quiera faltas en que directa o indirectamente pueda haver yncurrido contra el servizio del Rey y en perjuzio de sus tropas y vasallos desde el principio de los movimientos de Cathaluña del año pasado de mill setecientos y zinco asta el presente y con especialidad en los de este año, sin que por ellos se les pueda azer prozesso, formar cargos ni obligar a pena alguna personal ni de otra espezie».

Tanmateix, els fets van ser uns altres, i molts van ser perseguits i executatscom ara el dissortat Josep Moragues. En els dies següents, Fernando de Pinacho fou nomenat governador militar de la vila i castell, amb residència a la Casa del Comú. Entretant, les reunions del Consell comunal es feien a la casa de la família Ribera, situada en la plaça de la Fira. La resta d’oficials de les tropes aquarterades s’allotjaven a les cases de les famílies més benestants a expenses del Comú. Els cònsols es van veure obligats a treure 240,5 quarteres de blat de la botiga del Dr. Abat, dins les quals es custodiava el blat dels delmes, per a la seva provisió. La tradició explica com els macers i altres criats al servei del Comú van ser obligats a dur la tradicional gramalla grana amb la insígnia de Cardona reservada només als quatre cònsols, per a vergonya de la vila. El 25 d’octubre, Francisco Gualdo, sots-delegat de la sots-intendència general del Principat de Catalunya, prenia possessió de la vila i castell de Cardona com a nou governador i procurador general del ducat, juntament amb Francesc Comas, pel duc Nicolás. La cerimònia es va fer al portal major de Sant Miquel i a la portalada del castell segons el costum establert, en presència dels principals valedors de la causa borbònica a Cardona com ara el Dr. Ignasi Castellet o el Dr. Antoni Jordana, amb assistència dels cònsols i consellers de Cardona, dels síndics del ducat i d’una multitud de vilatans que victorejaren al seu senyor. La jurisdicció ducal havia estat restablerta. L’endemà 26, a Barcelona, el superintendent Josep Patiño nomenava al solsoní Josep Andreu com a nou administrador reial de les Salines de Cardona amb ordre expressa de prendre possessió del salí i sota la indicació de vendre la sal al preu de 39 sous d’ardits el quintar de sal. Començava, així, la pugna entre el rei i el duc pel control del salí, que havia d’abocar en l’estancament reial de la sal.

M.BRUGUERA, Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y heroica defensa de los fueros y privilegios de Cataluña en 1713 y 1714, I-II, Barcelona,

Tip. Luis Fiol y Gros, 1871.

LL. PUJAL, Antoni Desvalls i de Vergós, marquès del Poal, Barcelona, El Llamp,

1988.

J.M.ª THOMASA I DE FRANCH, Recopilación de noticias sueltas, históricas, referentes

a la villa de Cardona, su término y lugares, Cardona, 1868, manuscrit inèdit

custodiat a l’Arxiu Històric de Cardona, XXI.1.8.

//

//

Deixa-hi una resposta

*

captcha *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada